Üdvözöljük a Kispad Alapítvány honlapján

"Egy lángot adok, ápold, add tovább" (Remenyik Sándor)

Az Alapítvány nevét azok a kispadok ihlették, amelyeken a helyi közösségek eszmecseréi folynak leginkább alkonyatkor, és sajnos többnyire múlt időben. Azok a beszélgetések, amelyek a helyi tudás és tapasztalat átadására, a generációk közötti információcserére, a hely szellemének ápolására, s egyben a kapcsolatrendszer fenntartására, bővítésére alkalmasak.

Az 1993-as alapító okirat szerint az Alapítvány célja a helyi közösségek, beszélgetőkörök, egyesületek létrehozásának, újjászerveződésének és működésének elősegítése a szellemi értékek, a hagyományok, a természeti és épített környezet megőrzése és a helyi gazdaság megerősítése céljából; e közösségek, valamint az általános és középiskolák, a szakmunkásképzés és a felnőttképzés anyagi, erkölcsi és módszertani támogatása a helyi közösségi és személyi feltételek megteremtése érdekében.

Az egyszemélyi alapító, Kertész Margit 1995-ben bekövetkezett halála után kénytelenek voltunk az Alapítvány megszűntetését kérni az alapító okirat módosíthatósága érdekében, és 2000-ben létrejött az azonos célokat maga elé tűző Új Kispad Alapítvány, amely jelenleg a szervezet hivatalos neve.

Az Új Kispad Alapítvány alapítói a Baranya Megyei Falugondnokok Egyesülete (Drávafok), Csörszné Zelenák Katalin (Kecskemét) és Borbás József (Budapest), aki egyben az Alapítvány ötletgazdája is. A kuratórium elnöke Faludi Erika, tagjai Kovácsevics Pálné és Kovács István. 1993-97 között Kovács István helyét Bálint Bánk töltötte be.

Az Alapítvány részben pályázati programtámogatásokból, részben megbízások teljesítéséből tartja fenn magát. 1998-ig önállóan szervezte a Baranya megyei falugondnokok együttműködését, programjait és hírlevelét, 1998-2007 között pedig a Baranya Megyei Falugondnokok Egyesületével együtt tartották fenn a közös irodát Drávafokon. Az Alapítvány teljes tevékenysége az önkéntes munkán alapszik, alkalmazottja nincs.

A 2000-ben történt bírósági határozat tévedése értelmében - az Alapító Okirat tartalmával ellentétben - az Alapítvány nem közhasznú szervezet, és az 1%-os adományokról a Baranya Megyei Falugondnokok Egyesülete javára lemondott.

Az Új Kispad Alapítvány székhelye 7967 Drávafok, Arany János utca 1.

telefonszáma 06 20 558 8089

e-mail címe kispad@freemail.hu

bankszámlaszáma 50700121-11031837 (Szentlőrinc-Ormánság Takarékszövetkezet)

adószáma 18316991-1-02.

Angol nyelvű prezentáció


Lassú internet kapcsolattal rendelkező látogatóinktól kérjük, hogy csak a teljes prezentáció betöltése után kattintsanak a képre!
Két-három perc türelmet kérünk!